Tapahtumatuotanto
Yrityksen kehittäminen
Kestävä kehitys
Kansainvälistyminen

Brändin ja arvomaailman yhdistäminen

CSR (Corporate Social Responsibility), yritysten yhteiskunnallinen vastuu, on nykyään jokaiselta yritykseltä toivottu asia mikä kiinnostaa niin Euroopan unionia, Kansainvälistä työjärjestöä (ILO), työmarkkinajärjestöjä sekä muita tahoja. CSR voi vaikuttaa myös ostopäätökseen, joten tarjoamme yrityksille apua ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin sekä työkaluja kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen.

Tapahtumatuotanto/konsultointi

Tapahtumien suunnittelu, tuotanto ja toteutus projektikohtaisesti. Konsultointi ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin.

Kansainvälistyminen

Mitä pitää ottaa huomioon kun suunnataan kansainvälisille markkinoille? Kuinka paikallinen kulttuuri vaikuttaa ostopäätöksiin? Mitä apuvälineitä voidaan käyttää viennissä? Mitä muutoksia yrityksen kannattaa tehdä sisäisesti ollakseen valmis kansainvälisille markkinoille? Mitä lupia ja sopimuksia tarvitaan?

Tiimityöskentely, työhyvinvointi, motivointi

Suunnittelemme tiimillesi esimerkiksi työpajoja työyhteisön motivoimiseksi ja tiimityön parantamiseksi.

Tuotteen/palvelun kehittäminen

Autamme löytämään uudenlaisia ratkaisuja jo olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin. Uudenlainen ajattelu ja näkökulma asiakkaan tuotteeseen mahdollistaa esimerkiksi uusien teknologioiden lisäämisen vanhaan.

Vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyys

Vapaaehtoistyövoiman hallinnoinnin palvelut. Autamme yritystäsi lisäämään tapahtuman vetovoimaa ja työpanosta vapaaehtoisten avulla sekä tekemään molempia hyödyttävää yhteistyötä alasi vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Yrityksen kehittäminen

Tarjoamme ideoita ja ajatuksia viemään yritystäsi kohti uusia ulottuvuuksia.

Kestäväkehitys

Huomioimme omassa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet. Tarjoamme yrityksellesi tietotaitoa kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.

Products


Nillin Consulting will help you with Sustainable Solutions, Event Management, Business Development and Internationalization.

About


Nillin Consulting provides services to help companies with Event Management, Business Development, Internationalization and Sustainable Solutions.

BLOG:
Nillin Tips and Thoughts

Tips and thoughts about sustainability, events and other current trends.